Przejdź do: treści | menu

Aktualności

ODKRYCIE !

Muzeum Prasy Śląskiej zakupiło niezwykle cenny dla historii Pszczyny eksponat. Jest to rękopiśmienny protokolarz Związku Samodzielnych Kupców w Pszczynie z lat 1886 - 1934. Omówiony protokolarz Związku Samodzielnych Kupców Pszczyńskich udostępniamy zainteresowanym do wglądu w Muzeum Prasy.

PSZCZYNA I ZIEMIA PSZCZYŃSKA na fotografiach i widokówkach z początku XX w.

"PSZCZYNA I ZIEMIA PSZCZYŃSKA na fotografiach i widokówkach z początku XX w." Album do nabycia w cenie 60 zł w biurze Muzeum Prasy Śląskiej w godzinach jego otwarcia.

Przedsięwzięcia z udziałem Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w trzecim roku obchodów 90-rocznicy Powstań Górnośląskich i Plebiscytu (1921-2011)

TMZP angażuje się w tym roku wspólnie z władzami miasta i powiatu, a także z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej (POPP), Pszczyńskim Centrum Kultury (PCKul), szkołami oraz innymi organizacjami w następujące realizacje. 21 marca 2011 Rocznica Plebiscytu Górnośląskiego. 24 marca 2011 Konferencja oraz sesja popularno naukowa [...] Czytaj więcej

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
© 2011-2023 Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie serwisów www: Artscape