Przejdź do: treści | menu

O muzeum

Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie powstało w 1985 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, a także dzięki dobrym decyzjom i pomocy finansowej ówczesnego gospodarza miasta pana Wiesława Kasińskiego. Uratowano przed zburzeniem mieszczańską kamienicę z przełomu XVIII/XIX wieku. Twórcami tego jedynego w swoim rodzaju obiektu są Aleksander Spyra (kustosz do dnia dzisiejszego) wraz z żoną Krystyną.
Muzeum Prasy Śląskiej nosi imię Wojciecha Korfantego przywódcy śląskiego ludu, a także twórcy najpopularniejszych gazet polskich na Śląsku. Zgodę na nazwanie obiektu wyraziły córki Wojciecha Korfantego - Halżka Kozłowska i Maria Ulmann - które w 1989 roku przyjechały do Polski i odwiedziły Pszczynę.
W Muzeum znajduje się zrekonstruowany gabinet Wojciecha Korfantego (oryginalne sprzęty, zdjęcia, egzemplarze gazet itp.).

Ekspozycję placówki stanowi ogromna ilość gazet i czasopism o treściach patriotycznych - budowanie świadomości narodowej polskiej Ślązaków, doprowadzenie do rozstrzygnięć historycznych – trzy powstania śląskie i plebiscyt, powrót do Macierzy, a także sprzęty, maszyny i inne eksponaty z zakresu czasopiśmiennictwa śląskiego oraz dawnego drukarstwa i introligatorstwa. Nierzadko trafiają się białe kruki. W kamieniczce Muzeum na piętrze mieści się także „Izba u Telemanna” - salka muzyki kameralnej, prezentująca dawne instrumenty muzyczne z terenu Śląska, jak również użyczająca swojego zaczarowanego wnętrza muzykom i koncertmistrzom z górnej półki (m.in. Dialogi muzyki i poezji „Plesna Civitas”, stworzone przez Aleksandra Spyrę).

Muzeum ma swoją Radę Programową, którą tworzą wybitne śląskie autorytety: profesorowie - Julian Gembalski, Jan Malicki, Dariusz Rott i Tadeusz Sławek.

Na spotkaniu z okazji 25 lecia Muzeum, które zgromadziło twórców, założycieli, pracowników i gości - ks. prof. Janusza Wycisło z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, dyrektora Muzeum Zamkowego Macieja Klussa, senatora Sławomira Kowalskiego, burmistrza Dariusza Skrobola i wicestarostę Henryka Kolarczyka - po życzeniach, kwiatach, podziękowaniach etc., etc... rozwinęła się dyskusja na temat kierunków pracy, przyszłości Muzeum (rozbudowy), związanych z nim imprez, uroczystości, planów dotyczących ekspozycji, kontynuacji druków bardzo rzadkich publikacji (szlak słowa drukowanego, obok szlaku zabytków techniki, na którym już Muzeum jest z sukcesem!). Zebrani obejrzeli też film o Muzeum Prasy z cyklu „Duże sprawy małych muzeów” red. TVP Wiesława Głowacza, człowieka zakochanego w Pszczynie. Jednym zdaniem ciekawostki z początków istnienia Muzeum, ciekawe sprawy bieżące, plany na przyszłość przedstawione i przekazane przez ludzi, którym Pszczyna leży autentycznie na sercu.

W ostatnich latach przeprowadzono remont ekspozycji znajdującej sie parterze budynku w ramach, której przeprowadzono renowację wnętrz (m.in. wypiaskowano sufit sali głównej), odnowiono gabloty oraz poprawiono komunikację dla zwiedzających. Dla sprawniejszego poruszania się zwiedzających po Muzeum utworzono dodatkowe przejście pomiędzy dwoma do tej pory zamkniętymi salami ekspozycyjnymi. Zainstalowano nowe sprzęty multimedialne (wielkoekranowy telewizor na którym prezentowane są filmy o tematyce muzealnej), a także nowoczesne oświetlenie.

Na 30 lecie Muzeum pozyskano środki na dalsze odnowienie jego wnętrz. Tym razem gruntowny remont został przeprowadzony na piętrze kamienicy w której znajduje się Muzeum. Wdrożona koncepcja zmian architektonicznych została opracowana kilka lat temu w pszczyńskiej "Fabryce Pomysłów" przez Anię Górę-Wojtyła oraz Miłkę Krzemień.

Realizacja projektu wymagała nadzoru konserwatora zabytków co mocno opóźniło remont. Wykonano niezliczoną ilość prac, od tych porządkowych po ściśle specjalistyczne, wykończeniowe. Zlikwidowano utworzony w latach 80-tych XX wieku sufit, odkryto szczyty, na których wyeksponowano surową cegłę. Kompletnie wymieniono podłogę oraz stolarkę okienną. Zakonserwowano konstrukcję nośną dachu, wymieniono instalację elektryczną oraz zainstalowano nowoczesne oświetlenie, zmodernizowano centralne ogrzewanie. Sala została wyposażona w nowe gabloty, oświetlone światłem ledowym. Opracowano nową ekspozycję. Postawiono tablicę z interaktywna mapą, która w ciekawy sposób ukazuje ośrodki drukarskie na przestrzeni wieków.

Niebywałą trudnością w pracach wykończeniowych okazał się brak kątów prostych na powierzchniach płaskich. Warto przypomnieć, że budynek pochodzi z końca XVIII w. i został wybudowany jako wypełnienie pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na łuku istniejącego traktu - obecnie głównego deptaku Pszczyny.

W 2017 roku postawiono w Muzuem stojaki na których umieszczono opisy najciekawszych eksponatów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowano także dyskretny system wideomonitoringu przestrzeni muzealnej. Muzeum w dalszym ciągu jest modernizowane w celu zwiększenia jego atrakcyjności.

W kwietniu 2018 roku Muzeum Śląskie w Katowicach przekazało do Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie część wyposażenia warsztatu drukarskiego, który wcześniej był eksponowany w starej siedzibie muzeum przy al. Korfantego. Wśród przekazanych eksponatów były kompletne kaszty wraz z zawartością. Jedna z nich stanowi dla naszego muzeum szczególną wartość ze względu na drewnianą konstrukcję szafki. Takiego eksponatu nie było na wyposażeniu muzeum w Pszczynie. Wśród eksponatów znalazła się także tzw. korektorka do ręcznego tłoczenia próbnych wydruków, które pomagały w wyłapaniu ewentualnych błędów oraz wprowadzeniu koniecznych korekt w tekście przed przekazaniem go do druku wielkonakładowego. Korektorka znalazła godne miejsce w gabinecie naszego patrona Wojciech Korfantego.

Cały sierpień 2018 roku prowadzono remont dachu budynku w którym muzeum się mieści. Z powodu złego stanu gontów przeprowadzono wymianę drewnianego pokrycia dachu oraz jego kompleksowe zakonserwowanie. Po zakończeniu prac odbioru dokonał konserwator zabytków.

Okres pandemii, rok 2020 i 2021 nie sprzyjał wielkim zmianom w naszym muzeum. Prowadzona działalność była ograniczona, ale mimo tego na wszystkich organizowanych w muzeum imprezach frekwencja była bardzo duża co świadczy o atrakcyjności propozycji spędzenia czasu w naszej placówce. Muzeum jest współorganizatorem wielkiego święta Szlaku Zabytków Techniki "INDUSTRIADA". W tym okresie dwukrotnie gościlśmy u siebie uczestników tego święta.

Jesienią 2021 roku zostało wymienione oświetlenie w starszych gablotach, gdzie prezentowane materiały podświetlane były jeszcze świetlówkami fluorescencyjnymi. Obecnie zastosowano systemy bezpiecznego oświetlenia ledowego co zwiększyło komfort dla zwiedzających.

(aktualizacja 12.2021/ pb)

© 2011-2024 Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie serwisów www: Artscape